Accreditaties

Kwaliteit, nauwkeurigheid en service staan centraal bij Openlab. Hierbij moeten alle schakels in ons proces zijn geborgd. Openlab is namelijk veel meer alleen dan een test op een bepaalde aandoening. Het draait immers ook om IT, privacy, verpakking en bijvoorbeeld de logistiek. Jij moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat ons product in orde is. Om de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen garanderen werken wij samen met verschillende organisatie en hebben wij delen van onze dienstverlening laten keuren. Hierbij meer informatie over deze accreditaties.

Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door het Eindhovense laboratorium Diagnostiek voor U. Diagnostiek voor U beschikt over een modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek, jaarlijks worden hier ruim 4 miljoen analyses uitgevoerd. Diagnostiek voor U is ISO 15189 geaccrediteerd voor ziekenhuisfarmacie, klinische chemie, hematologie, IUI en medische microbiologie. Dit betekent dat Diagnostiek voor U voldoet aan de internationale ISO-norm die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op verbetering. Zowel werkzaamheden in het laboratorium als werkzaamheden die vooraf gaan aan het laboratoriumonderzoek bij Diagnostiek voor U (o.a. zelfafname door cliënten) voldoen aan de kwaliteitseisen van ISO 15189 norm.

Verpakking

Een medische verzendverpakking moet aan allerlei eisen voldoen. De belangrijkste eis is natuurlijk dat de inhoud van de verpakking niet kapot gaat. Dit is van belang voor zowel jou – als gebruiker – maar natuurlijk ook voor degene die de verpakking behandelt of bezorgt. Er gelden richtlijnen voor medische post. Dit zijn de zogenaamde P650 (ADR) richtlijnen. Zo moet medische post een val van 1,2 meter kunnen doorstaan zonder dat de inhoud beschadigd. Ook moet de verpakking bestand zijn tegen doorboring en moet het bepaald luchtdrukverschil aan kunnen. De Openlab verpakkingen voldoen hier aan. Onze verpakkingen zijn uitvoering getest door het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE-BVI) en goedgekeurd (download het rapport). Dit betekent dat jij lichaamsmateriaal veilig kunt verzenden met onze retourbox via bijvoorbeeld PostNL.

Informatietechnologie

Software en IT-systemen moeten veilig en betrouwbaar zijn. Dat geldt helemaal voor medische toepassingen. Ook al wordt er met anonieme gegevens gewerkt zoals bij Openlab het geval is. Het uitslagensysteem moet de uitslag kloppend weergeven en codes moeten zijn beveiligd. Onze IT is ISO27001 gecertificeerd. Met ISO 27001 wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden, om de beveiligingsmaatregelen uit ISO/IEC 17799 te effectueren. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de in 2015 geïntroduceerde ‘High Level Structure’ die binnen o.a. ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Inspectie Volksgezondheid

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaakt en bevordert IGZ de veiligheid en kwaliteit van zorg. De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Die goede gezondheidszorg moet behouden blijven, ook voor volgende generaties. Alleen dan kunnen de mensen in de Nederlandse samenleving blijven vertrouwen op een goede gezondheidszorg. De IGZ draagt daaraan bij. Openlab wordt ook door de IGZ gevisiteerd en gecontroleerd.

 

Diagnostiek voor U

 

 

 

Belgische Verpakkingsinstituut

 

 

 

 

 

 

ISO 27001

 

 

 

 

 

 

 

Inspectie Volksgezondheid